De gast

Op deze pagina kan jouw werk dus staan.
Stuur foto's van je het werk dat je wilt publiceren plus enige achtergrondinformatie over jezelf.
Maximaal 12 foto's van beeldende kunst. Dus schilderijen, tekeningen, foto's of beeldhouwwerk en dergelijke.

Het is niet de bedoeling om je werk te koop aan te bieden. Wel graag toestemming om mensen die in jouw werk geïnteresseerd zijn door te verwijzen.

Het bekende adres: info@istepin.nl.